12 Kapitola-Chemické reakce
Sem vložte podnadpis

CHEMICKÉ REAKCE JSOU SVÝM PRINCIPEM STEJNÉ, JAKO REAKCE NUKLEÁRNÍ.

I když chemické projevy nejsou naší vědou pojímány jako projevy fyzikální, jsou v Reciproční fyzicepostaveny na stejných pincipech. Rozdíly jsou tyto:

11.1. - Nukleární reakce jsou závislé na tvaru jádra atomu. Chemické reakce jsou závislé na tvaru celého atomu.

11.2. Nukleární reakce jsou výsledkem změny množství zhuštěné energie na povrchu jádra atomu až do oblasti sféry "A"

Chemické reakce jsou výsledkem změny množství zhuštěné energie až za oblastí sféry "A" (obr. 8). Neboli v prostoru, kde převládá gravitační síla nad odpudivou sílou zhuštěné energie.

11.3. Stejně jako v nukleárních reakcích, tak i zde vznikají chemickou reakcí hmotnostní schodky (7.4.3.). Protože se jedná o uvolňování energie až za hranicí sféry "A", kde je zhuštění energie oproti oblasti sféry mezi obálkami sfér "A" a "B" jsou nepatrné a obtížně měřitelné.

11.4. Mnohé chemické reakce jsou snadno vratné. Tím umožňují skladování energie. Změnou chemické podstaty se mění i povrch molekul, lze tedy přidat nebo odebrat určité množství energie formou jevu elektřina, nebo tepla (9.5.)